2. Chính sách dành cho các phương án thanh toán không sử dụng gói HTLS của CĐT:

a. Khách hàng không sử dụng gói HTLS và thanh toán theo tiến độ thông thường: Khách hàng mua bất động sản và lựa chọn hình thức thanh toán bằng vốn tự có theo tiến độ thông thường (quy định ở phần III) sẽ được hưởng mức chiết khấu 2,0% giá trị sản phẩm (chưa bao gồm VAT và PBT) khi ký HĐĐC/HĐMB.
b. Khách hàng thanh toán sớm bằng vốn tự có: Khách hàng có nhu cầu thanh toán sớm 95% giá trị sản phẩm (gồm VAT) bằng vốn tự có trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký HĐĐC và ký HĐMB không muộn hơn ngày 27/04/2019, được hưởng chiết khấu thanh toán sớm bằng 5,5% tổng giá trị sản phẩm (chưa bao gồm VAT và PBT) khi ký HĐMB.

*** Các mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước

Hình ảnh thực tế dự án mới nhất gần nhất

golden mark cẩm phảgolden mark cẩm phả  golden mark cẩm phả