DỰ ÁN BIỆT THỰ FLC HẠ LONG
Giá 25 triệu/m2

DỰ ÁN BIỆT THỰ FLC HẠ LONG

 TP Hạ Long - Quảng Ninh
DT: 300 m2